III edycja konkursu - 2018 r.

Wielkopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych we współpracy z działającym przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu Studenckim Kołem Naukowym Opodatkowania Przedsiębiorstw organizuje III edycję Konkursu Wiedzy o Podatkach "Podatkowy zawrót głowy". 

Z wielką przyjemnością informujemy, że Konkurs został objęty  Patronatem Izby Administracji Skarbowej (IAS) w Poznaniu.

Konkurs skierowany jest do Studentów studiów I i II stopnia.

Konkurs będzie składał się z trzech etapów:

-       Etap I – elektroniczny formularz konkursowy,
-       Etap II – wypowiedź pisemna obejmująca zadania zamknięte i otwarte,
-       Etap III – Finał – wypowiedź ustna.

Zgłoszenia do konkursu będą odbywały się poprzez formularz internetowy dostępny dla Uczestników w terminie od 15.03 do 25.03. Link do formularza zgłoszeniowego oraz informacje dotyczące terminów poszczególnych etapów znajdują się w załączonym regulaminie.

Pytania konkursowe będą dotyczyły następujących obszarów tematycznych:

 -       wiedza o zawodzie doradcy podatkowego,
-        podatek dochodowy od osób prawnych,
-        podatek dochodowy od osób fizycznych wraz ze zryczałtowanymi formami,
-        VAT,
-        podatek od czynności cywilnoprawnych,
-        podatek od spadków i darowizn,
-        podatki lokalne,
-        Ordynacja podatkowa.

Przewidziano atrakcyjne nagrody dla Laureatów oraz upominki dla Finalistów konkursu. Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie Studentów Państwa Uczelni. 


Została rozstrzygnięta III edycja Konkursu Wiedzy o Podatkach „Podatkowy zawrót głowy” organizowana przez Wielkopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych. 

Zgodnie z Regulaminem Konkursu Wielkopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych przyznał następujące nagrody za zajęcie odpowiednio:

Pierwszego miejsca - nagroda rzeczowa do wartości 2.000,00 zł (nagroda zwolniona z opodatkowania). Otrzymuje Pan Tomasz Kowalski.

Drugiego miejsca – nagroda rzeczowa do wartości 1.000,00 zł (nagroda zwolniona z opodatkowania). Otrzymuje Pan Paweł Malewski.

Trzeciego miejsca – nagroda rzeczowa do wartości 500,00 zł (nagroda zwolniona z opodatkowania). Otrzymuje Pani Klaudia Kąkol.

Dodatkowo wyżej wymienieni Laureaci Konkursu otrzymali nagrodę w postaci  nieodpłatnego uczestnictwa w 2 szkoleniach organizowanych przez Wielkopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Pozostali finaliści Konkursu otrzymują upominki o wartości do 100,00 zł:

Pani Anna Błażeczek

Pani Paulina Cieśla

Pani Aleksandra Grzelewska

Pani Karolina Jagodzińska

Pan Mateusz Janiak

Pan Krzysztof Kaczmarek

Pani Daria Kubiak

Wręczenie nagród laureatom III edycji Konkursu wiedzy o podatkach „Podatkowy zawrót głowy" nastąpi w dniu 14 czerwca 2018 r. o godz. 17:00 na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu (budynek CEUE, ul. Towarowa nr 55, sala 2.1.).


Kontakt

tel.: (61) 843 42 55, 693 920 397, 723 571 296, 664 16 40 70
Wielkopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Wagrowska 2
61-369 Poznań

tel. (61) 843 42 55, 693 920 397, 723 571 296, 664 16 40 70

x
x