http://poznan.elsa.org.pl/

Realizując działania związane z promocją zawodu doradcy podatkowego, aktywnym wspieraniem stowarzyszeń studenckich oraz propagowaniem wiedzy prawno-podatkowej wśród licealistów, studentów oraz absolwentów wyższych uczelni, Krajowa Izba Doradców Podatkowych (Wielkopolski Oddział KIDP) postanowił zostać współorganizatorem niżej wymienionych projektów wraz z Europejskim Stowarzyszeniem Studentów Prawa ELSA Poznań: 

a) Ogólnopolskie Dni Praktyk Prawniczych w dniach 19-21 marca 2018 r.

b) Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawa Nieruchomości: Prawo w przestrzeni biznesu” w dniu 11 kwietnia 2018 r.

c) Dni Prawnika w dniach 17-18 maja 2018 r