Zawiadomienie o zmianie danych

Każda osoba fizyczna będącą doradcą podatkowym ma obowiązek zawiadomić Krajową Radę Doradców Podatkowych o każdorazowej zmianie danych:

  • imienia,
  • nazwiska,
  • daty urodzenia,
  • oznaczenia miejsca zamieszkania,
  • oznaczenia miejsca wykonywania doradztwa podatkowego (siedziby),
  • rodzajach prowadzonej działalności gospodarczej lub rodzajach zatrudnienia,
  • numeru identyfikacji podatkowej (NIP) lub innego numeru służącego identyfikacji dla celów podatkowych lub ubezpieczeń społecznych nadany w państwie pochodzenia osoby.
Niewypełnienie obowiązku, o którym mowa powyżej, w terminie 30 dni od dnia zaistnienia tych zmian, zgodnie z art. 64 ust. 1a pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 213) podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej, gdyż stanowi naruszenie art. 7 ust. 7 ustawy.

WZÓR ZAWIADOMIENIA O ZMIANIE DANYCH znajduje się w mDoradcy zakładka KONTO / aktualizuj dane

podpisany wniosek należy przesłać do biura KIDP.

akcja
akcja
akcja

Kontakt

tel.: ((61) 843 42 55, 693 920 397, 723 571 296, 664 16 40 70)
Wielkopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Wagrowska 2
61-369 Poznań

tel. (61) 843 42 55, 693 920 397, 723 571 296, 664 16 40 70

x x
x