Wielkopolski Oddział KIDP nawiązał współpracę partnerską z niżej wskazanymi urzędami, uczelniami, instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami oraz innymi. W ramach umów Strony zobowiązały się między innymi do wzajemnej:

1.    Promocji na stronach internetowych.

2.    Współpracy przy wybranych projektach.


podatki Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poznań
podatki Gmina Ostrów Wlkp.
podatki Gmina Stęszew
podatki Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu
podatki Studenckie Koło Naukowe Finansów Przedsiębiorstw "Kapitał"
podatki Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości KONTO
podatki Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
podatki Urząd Gminy Brudzew
podatki Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
podatki Wielkopolski Fundusz Rozwoju
podatki Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
podatki Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
podatki Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
podatki Związek Pracodawców Mentor Biznesu
podatki Koło Naukowe Prawa Finansowego "Pecunia"
podatki Polska Izba Biegłych Rewidentów Regionalny Oddział w Poznaniu
podatki Stowarzyszenie Na Tak
podatki Urząd Miasta Poznania
podatki Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
podatki World Trade Center Poznań