1.     Zespół ds. rozpatrywania wniosków o zwolnienia w całości lub w części z obowiązku opłacania składek członkowskich w Zarządzie Wielkopolskiego Oddziału KIDP 
Pan Michał Grywaczewski (nr wpisu 12925) – Przewodniczący Zespołu
Pani Irena Czekała (nr wpisu 10489)


2.    Komisja ofert
Pan Przemysław Jakub Hinc (nr wpisu 10223) – Przewodniczący Komisji Ofert 
Pan 
Tomasz Kluwak (nr wpisu 12333)
Pan Remigiusz Pytlik (nr wpisu 12106)
Filip Siwek (nr wpisu 11553)3.    Komisja ds. szkoleń
Pan Michał Grywaczewski (nr wpisu 12925)
Pani Adriana Stankiewicz (nr wpisu 12644)
Pan Filip Siwek (nr wpisu 11553)


4.    Komisja ds. kontaktów międzynarodowych
Pan Paweł Małecki (nr wpisu 00349)
Pani Magda Olszewska (12382)
Pani Małgorzata Ostrowska-Krzewina (nr wpisu 11291)
Pan Piotr Passowicz (nr wpisu 10226)
Pani Katarzyna Pawłowska (nr wpisu 11638)

5.    Komisja ds. opiniowania aktów prawnych
Pan Artur Brzeziński (nr wpisu 00988)
Pan Adam Kołodziejczyk (nr wpisu 12182)
Pan Paweł Małecki (nr wpisu 00349)
Pan Radosław Pazik (nr wpisu 10585)
Pan Remigiusz Pytlik (nr wpisu 12106)


6.    Komisja ds. organizacji konkursów i współpracy z Uczelniami
Pani Małgorzata Ostrowska-Krzewina (nr wpisu 11291)
Pan Filip Siwek (nr wpisu 11553)
Pani Katarzyna Winiecka (nr wpisu 11423)


7.    Komisja ds. organizacji Klubu Seniora Doradcy Podatkowego
Pan Przemysław Jakub Hinc (nr wpisu 10223)
Pani Anna Pawłowska (nr wpisu 04940)


8.    Komisja ds. organizacji Klubu Doradcy Podatkowego
Pani Irena Czekała (nr wpisu 10489)
Pan Przemysław Jakub Hinc (nr wpisu 10223)
Pani Jolenta Jaroniec-Mudziejewska (nr wpisu 01844)


9.    Komisja ds. integracji
Pan Michał Grywaczewski (nr wpisu 12925)
Pani Ewa Szypowicz (nr wpisu 02774)


10.    Komisja ds. ochrony i promocji zawodu
Pan Przemysław Jakub Hinc (nr wpisu 10223)
Pan Remigiusz Pytlik (nr wpisu 12106)
Pan Filip Siwek (nr wpisu 11553)
Pani Adriana Stankiewicz (nr wpisu 12644)