Zarząd WO KIDP VI kadencja (2022-2026)


Zarząd Wielkopolskiego Oddziału KIDP (VI kadencja, 2022-2026)

1. Pan Remigiusz Pytlik - Przewodniczący Zarządu
2. Pan Krzysztof Klaczyński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu
3. Pani Małgorzata Ostrowska-Krzewina - Zastępca Przewodniczącego Zarządu
4. Pan Filip Siwek - Zastępca Przewodniczącego Zarządu
5. Pani Katarzyna Winiecka - Zastępca Przewodniczącego Zarządu
6. Pani Adriana Stankiewicz - Sekretarz Zarządu
7. Pan Michał Grywaczewski - Skarbnik Zarządu
8. Pan Konrad Bednarowski - Członek Zarządu
9. Pani Katarzyna Surma - Członek Zarządu 


Członkowie KRDP z Wielkopolskiego Oddziału KIDP (VI kadencja, 2022-2026)

1. Przemysław Jakub Hinc (nr wpisu 10223)
2. Paweł Łączkowski (nr wpisu 01733)
3. dr Katarzyna Pawłowska (nr wpisu 11638)


Kontakt

tel.: (61) 843 42 55, 693 920 397, 723 571 296, 664 16 40 70
Wielkopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Wagrowska 2
61-369 Poznań

tel. (61) 843 42 55, 693 920 397, 723 571 296, 664 16 40 70

x
x