WO ZSD/SD i WSD KIDP

członkowie WIELKOPOLSKIEGO ODDZIAŁU ZAMIEJSCOWEGO SĄDU DYSCYPLINARNEGO KIDP:

Karol Frąckowiak
12077

SĘDZIA WO ZSD KIDP

Paweł Kuźmiak
10898

SĘDZIA WO ZSD KIDP
Stanisław Olszewski
10805

SĘDZIA WO ZSD KIDP
Rafał Slebioda
05760

SĘDZIA WO ZSD KIDP
Grzegorz Symotiuk
11765

SĘDZIA WO ZSD KIDP
Arkadiusz Szczesiak
11856

SĘDZIA WO ZSD KIDP
Ryszard Ziemski
01328

SĘDZIA WO ZSD KIDP


WYŻSZY SĄD DYSCYPLINARNY KIDP
 
Joanna Zawiejska - Rataj 
10391



Kontakt

tel.: (61) 843 42 55, 693 920 397, 723 571 296, 664 16 40 70
Wielkopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Wagrowska 2
61-369 Poznań

tel. (61) 843 42 55, 693 920 397, 723 571 296, 664 16 40 70

x
x