Szkolenia dla doradców

Zapraszamy doradców podatkowych do udziału w szkoleniach, warsztatach, konferencjach oraz spotkaniach integracyjnych organizowanych przez Wielkopolski Oddział KIDP.

Zapisy na szkolenia oraz inne wydarzenia wraz z szczegółami organizacyjnymi znajdują się w panelu mDoradca (www.mdoradca.krdp.pl).

Konto do wpłat za uczestnictwo w szkoleniach, warsztatach, konferencjach, spotkaniach integracyjnych organizowanych przez Wielkopolski Oddział KIDP.

Krajowa Izba Doradców Podatkowych O/WLKP

ul. Wagrowska 2

61-369 Poznań

Nr konta: 91 1140 1124 0000 4004 3000 1027

W tytule przelewu prosimy wpisać: data szkolenia/wydarzenia oraz nr wpisu na listę doradców podatkowych.

Zgodnie z art. 11e ust.  2 Zasad Etyki Doradców Podatkowych doradca podatkowy, wykonując obowiązek stałego podnoszenia kwalifikacji, zobowiązany jest do uzyskania minimum 32 punktów w okresie następujących po sobie dwóch kolejnych lat, przy czym w jednym roku doradca obowiązany jest uzyskać minimum 25 % dwuletniego limitu, tj. 8 punktów.

Kontakt

tel.: (61) 843 42 55, 693 920 397, 723 571 296, 664 16 40 70
Wielkopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Wagrowska 2
61-369 Poznań

tel. (61) 843 42 55, 693 920 397, 723 571 296, 664 16 40 70

x
x