Szkolenia zewnętrzne dla osób nie będących doradcami podatkowymi.

Zapraszamy zainteresowanych do udziału w szkoleniach organizowanych przez Wielkopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych w Poznaniu. 

Zainteresowanych udziałem w wybranym szkoleniu prosimy o zgłaszanie się do Biura Oddziału na e-mail: wielkopolski@kidp.pl 
wraz z podaniem daty szkolenia, imienia i nazwiska uczestnika oraz danych do wystawienia faktury. 

Nasze Biuro odpowie na Państwa zgłoszenie.

Szczegóły dotyczące szkoleń znajdują się w linkach poniżej.
 
podatki Do pobrania harmonogram szkoleń 2021 r. (dla osób zewnętrznych)
podatki 12.01.2021 r., temat "Zmiany w VAT", wykładowca Pan Zdzisław Modzelewski
podatki 15.01.2021 r., temat "Zmiany w CIT i PIT", wykładowca Pan dr Andrzej Dmowski
podatki 26.01.2021 r., temat "Prawo handlowe", wykładowca Pani Agata Dasiewicz
podatki 27.01.2021 r., temat "Zmiany w zakresie spółek komandytowych i jawnych", wykładowca Pan Maciej Guzek
podatki 03.02.2021 r., temat "Bieżący i odroczony podatek dochodowy, w tym kalkulacja CIT", wykładowca Pan Jacek Kołaczyński
podatki 05.02.2021 r., temat "Kadry i płace z perspektywy ZUS w 2021 roku - raportowanie umów o dzieło oraz zagrożenia wynikające z kwestionowania przez ZUS prawidłowości zawierania umów z samozatrudnionymi/B2B", wykładowca Pan Michał Szuszczyński
podatki 8-9.02.2021r., temat "Sprawozdanie finansowe w ujęciu międzynarodowych standardów rachunkowości", wykładowca Pan Jacek Kołaczyński
podatki 12.02.2021 r., temat "Zmiany w cenach transferowych", wykładowca Pan dr Andrzej Dmowski
podatki 16.02.2021 r., VIII Konferencja Zawodowa współorganizowana z Regionalnym Oddziałem Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Poznaniu "Tarcze antykryzysowe w praktyce - wsparcie ekspertów dla podmiotów gospodarczych"
podatki 22.02.2021 r., temat "Podatek cukrowy", wykładowca Pan dr Adam Bartosiewicz
podatki 03.03.2021 r., temat "Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz podatek u źródła", wykładowca Pan Marcin Grześkowiak
podatki 09.03.2021 r., temat "Bilansowe i podatkowe zasady kalkulacji i rozliczenia umów długoterminowych (kontraktów), w tym budowlanych", wykładowca Pan Jacek Kołaczyński
podatki 15.03.2021 r., temat "Podatek od nieruchomości (nieruchomości w świetle ustawy o podatku dochodowym z uwzględnieniem podatku od przychodów z budynków oraz w świetle ustawy o podatku VAT, PCC, podatku od spadków i darowizn i podatku od nieruchomości)", wykładowca Pani Barbara Spychała-Krzesaj
podatki 30.03.2021 r., temat "Metody kalkulacyjne cen transferowych - praktyczne warsztaty", wykładowca Pan dr Andrzej Dmowski
podatki 01.04.2021 r., temat "Cash flow", wykładowca Pan Jacek Kołaczyński
podatki 08.04.2021 r., temat "E-commerce od lipca 2021 r. (w tym sprzedaż wysyłkowa, OSS)", wykładowca Pan Zdzisław Modzelewski
podatki 14.04.2021 r., temat "Specjalne strefy ekonomiczne. Rozliczenia podatkowe z tytułu działalności na terenie strefy z uwzględnieniem konsekwencji ekonomicznych kryzysu pandemicznego", wykładowca Pani Anna Strzelecka
podatki 21.04.2021 r., temat "Przekształcenie działalności gospodarczej w sp. z o.o. - aspekty prawne i podatkowe, inwentarz", wykładowca Pan dr Andrzej Dmowski
podatki 07.05.2021 r., temat "Podatek akcyzowy w 2021 r. - aspekty praktyczne i planowane zmiany", wykładowca Pan Piotr Paszek
podatki 11.05.2021 r., temat "Metody kalkulacyjne cen transferowych - praktyczne warsztaty", wykładowca Pan dr Andrzej Dmowski
podatki 14.05.2021 r., temat "Rozliczanie kosztów samochodów w firmie - regulaminy, odliczenie VAT-u, koszty podatkowe", wykładowca Pan dr inż. Paweł Małecki
podatki 26-27.05.2021 r., temat "Fuzje i przejęcia spółek kapitałowych oraz wycena aportów", wykładowca Pan Jacek Kołaczyński
podatki 28.05.2021 r., temat "Likwidacja spółki komandytowej/z o.o. - aspekty prawne i podatkowe", wykładowca dr Andrzej Dmowski
podatki 31.05.2021 r., temat "Delegowanie pracowników za granicę - kwestie formalne/opodatkowanie", wykładowca Pan Mariusz Makowski
podatki 01.06.2021 r., temat "VAT marża - opracowanie dokumentacji i wykazanie w nowym pliku JPK", wykładowca Pan dr inż. Paweł Małecki
podatki 08.06.2021 r., temat "Wspólnoty mieszkaniowe - zasady rozliczania, opodatkowanie, zatrudnianie pracowników", wykładowca Pani Anna Król-Błażejewska
podatki 10.06.2021 r., temat "Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i inne rodzaje wsparcia dla pracowników - zasady prowadzenia i rozliczania ZFŚS, darowizny/pożyczki dla pracowników", wykładowca Pani Justyna Grzelak-Grzyb
podatki 15.06.2021 r., temat "Powstawanie zagranicznego zakładu polskiego przedsiębiorcy i alokacja zysków do tego zakładu", wykładowca Pan Marcin Grześkowiak
podatki 17.06.2021 r., temat "Przekształcenie działalności gospodarczej w sp. z o.o.", wykładowca Pan dr Andrzej Dmowski
podatki 21.06.2021 r., temat "E-commerce od lipca 2021 r.", wykładowca Pan Zdzisław Modzelewski
podatki 28.06.2021 r., temat "Podatkowe aspekty pozyskiwanych dotacji w ramach ustaw antykryzysowych", wykładowca Pani Izabela Leśniewska, Pan Jacek Leśniewski
podatki 01.07.2021 r., temat "Zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych i świadczeń chorobowych w 2021 r. Zwolnienia z oskładkowania świadczeń pracowniczych w świetle najnowszych interpretacji ZUS", wykładowca Pan Paweł Ziółkowski
podatki 07.07.2021 r., temat "Rozliczanie tarczy w ramach PFR", wykładowca Pan dr inż. Paweł Małecki
podatki 29.09.2021 r., temat "VAT", wykładowca Pan Zdzisław Modzelewski
podatki 08.10.2021 r., temat "Planowanie i rozliczanie czasu pracy, aspekty praktyczne", wykładowca Pan Michał Szuszczyński
podatki 06.12.2021 r., temat "Zamknięcie roku w księgach", wykładowca Pan Łukasz Motała
podatki 09.12.2021 r., temat "VAT", wykładowca Pan Zdzisław Modzelewski
podatki 14.12.2021 r., temat "Zmiany w PIT i CIT", wykładowca Pan dr Andrzej Dmowski