Legitymacja Doradcy Podatkowego

Legitymacja doradcy podatkowego jest spersonalizowanym dokumentem ścisłego zarachowania, potwierdzającym przynależność osoby fizycznej do Krajowej Izby Doradców Podatkowych. 

Każdy członek Izby, wpisany na listę doradców podatkowych zgodnie z przepisami ustawy  z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym może uzyskać legitymację. Jej wystawcą jest Krajowa Izba Doradców Podatkowych, zgodnie z § 4 ust. 1 Statutu.

Legitymacja jest wydawana na wniosek doradcy podatkowego, który może z niej korzystać bezterminowo, z tym zastrzeżeniem, że może to się odbywać od chwili jej uzyskania do czasu utraty tytułu „doradcy podatkowego”. 
Zgodnie z podjęta przez Zarząd Wielkopolskiego Oddziału KIDP uchwałą nr 34/2010 z dnia 5 lipca 2010 r. Wielkopolski Oddział KIDP finansuje koszt wydania samej karty-legitymacji bez certyfikatu tym doradcom podatkowym, którzy prawidłowo wywiązują się z obowiązków korporacyjnych, czyli nie posiadają zaległości z tytułu opłacania składek członkowskich oraz składek na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej związanych z wykonywaniem zawodu.

Więcej informacji dotyczących legitymacji:  https://kidp.pl/strona.php/11_legitymacje.html
   
akcja
akcja
akcja

Kontakt

tel.: (61) 843 42 55, 693 920 397, 723 571 296, 664 16 40 70
Wielkopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Wagrowska 2
61-369 Poznań

tel. (61) 843 42 55, 693 920 397, 723 571 296, 664 16 40 70

x
x