IV edycja konkursu - 2019 r.

1. Komunikat z dn. 05.09.2019 r. 

Informujemy, że konkurs został przełożony na wiosnę 2020 r. 

2. Komunikat z dn. 10.04.2019 r. 

Informujemy, że z uwagi na zbyt małą liczbę zgłoszeń  (zgodnie z Regulaminem Konkursu „Podatkowy zawrót głowy”, edycja IV)   I Etap konkursu został przełożony. Konkurs prawdopodobnie odbędzie się podczas trwania semestru zimowego roku akademickiego 2019/2020. Serdecznie dziękujemy za wysłane zgłoszenie i mamy nadzieję, że podtrzymacie Państwo chęć udziału w IV edycji Konkursu „Podatkowy zawrót głowy”, który odbędzie się w terminie późniejszym. 


Wielkopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych we współpracy z działającym przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu Studenckim Kołem Naukowym Opodatkowania Przedsiębiorstw organizuje IV edycję Konkursu Wiedzy o Podatkach "Podatkowy zawrót głowy". 

Konkurs skierowany jest do Studentów studiów I i II stopnia.

Konkurs będzie składał się z trzech etapów:

-       Etap I – test konkursowy jednokrotnego wyboru
-       Etap II – wypowiedź pisemna obejmująca zadania zamknięte i otwarte,
-       Etap III – Finał – wypowiedź ustna.


Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dokonanie  w terminie 02-08.04.2019 r.- zgłoszenia drogą elektroniczną poprzez wysłanie maila zgłoszeniowego na adres wielkopolski@kidp.pl.

Konkurs zostanie przeprowadzony pod warunkiem, iż uczestnictwo zgłosi co najmniej 20 osób.

Informacje dotyczące terminów poszczególnych etapów znajdują się w załączonym regulaminie.

Pytania konkursowe będą dotyczyły następujących obszarów tematycznych:

 -       wiedza o zawodzie doradcy podatkowego,
-        podatek dochodowy od osób prawnych,
-        podatek dochodowy od osób fizycznych wraz ze zryczałtowanymi formami,
-        VAT,
-        podatek od czynności cywilnoprawnych,
-        podatek od spadków i darowizn,
-        podatki lokalne,
-        Ordynacja podatkowa.

Dla Laureatów przewidziano atrakcyjne nagrody.

akcja
akcja
akcja

Kontakt

tel.: (61) 843 42 55, 693 920 397, 723 571 296, 664 16 40 70
Wielkopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Wagrowska 2
61-369 Poznań

tel. (61) 843 42 55, 693 920 397, 723 571 296, 664 16 40 70

x
x