Szczegóły szkolenia / imprezy

Konferencja Podatkowa (Świnoujście). UWAGA! KONFERENCJA ODWOŁANA! PRZESUNIĘTA NA INNY TERMIN (o nowym terminie konferencji zostaną Państwo powiadomieni).
Kategoria: Podatkowe
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 13.0
Zgłoszenia: 1 / 170
Koszty:  676.50zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
676.50zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
676.50zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2020-11-27
Data zakończenia: 2020-11-29
Organizotor:  Lubuski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
Wielkopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
Zachodniopomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

ZAPROSZENIE

Serdecznie zapraszamy Państwa

na Konferencję Podatkową

organizowaną przez Lubuski, Wielkopolski i Zachodniopomorski Oddział KIDP

 

Data konferencji: 27-29 listopada 2020 r. (piątek-niedziela)

Zakwaterowanie: Hotel Radisson Blu Resort, Aleja Baltic Park Molo 2, 72-600 Świnoujście

Nocleg: pokoje 2-osobowe, pokoje 1-osobowe, 170 miejsc noclegowych

 

1. W celu prawidłowego zorganizowania konferencji Organizatorzy proszą doradców podatkowych do zapisywania się poprzez panel mDoradca (www.mdoradca.krdp.pl) najpóźniej do 31 października 2020 r.

2. Termin bezkosztowego zgłaszania rezygnacji z udziału w konferencji upływa 31 października 2020 r. W przypadku rezygnacji przez zgłoszonego doradcę z uczestnictwa w konferencji po wyznaczonym terminie, doradca podatkowy zobowiązany zostanie do pokrycia pełnych kosztów udziału w konferencji (bez dofinansowania – kwota 1.355,00 zł/brutto).

3. Doradca podatkowy, który zapisał się na konferencję, nie przybył na konferencję i nie powiadomił Organizatorów, że nie będzie uczestniczył w konferencji zobowiązany zostanie do pokrycia pełnych kosztów udziału w konferencji (bez dofinansowania – kwota 1.355,00 zł/brutto).

4. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc (170 miejsc, 15 miejsc dla Lubuskiego, 95 miejsc dla Wielkopolskiego Oddziału KIDP, 60 miejsc dla Zachodniopomorskiego Oddziału KIDP) o przyjęciu na listę uczestników konferencji decyduje kolejność zgłoszeń w panelu mDoradca.

5. Udział w konferencji jest odpłatny i wynosi:

a) 676,50 zł/brutto – dla doradcy podatkowego (pełen udział, nocleg w pokoju dwuosobowym)

b) 1.355,00 zł/brutto – dla pracownika doradcy podatkowego (pełen udział, nocleg w pokoju dwuosobowym, kwota bez dofinansowania)

c) 1.192,00 zł/brutto – dla osoby towarzyszącej doradcy podatkowemu (bez udziału w wykładach, obiad, kolacja, nocleg w pokoju dwuosobowym)

d) 1.355,00 zł/brutto – dla doradcy podatkowego, który zapisał się na konferencję (pełen udział), nie przybył na konferencję i nie powiadomił Oddziału, że nie będzie uczestniczył w konferencji oraz dla doradcy podatkowego, który powiadomił Oddział o rezygnacji z udziału w konferencji po wyznaczonym przez Oddział terminie (kwota bez dofinansowania)

e) 467,40 zł/brutto – dopłata do pokoju jednoosobowego (2 doby,
27-29 listopada 2020 r.)

6. Wpłaty za udział w konferencji prosimy dokonywać na poniższe konta:  

a) doradcy podatkowi przynależni do Lubuskiego Oddziału KIDP:

Krajowa Izba Doradców Podatkowych Oddział Lubuski
Nr konta: 54 1140 1124 0000 4004 3000 1014

b) doradcy podatkowi przynależni do Wielkopolskiego Oddziału KIDP oraz do innych Oddziałów KIDP nie będących współorganizatorami konferencji:

Krajowa Izba Doradców Podatkowych Oddział Wielkopolski
Nr konta:  91 1140 1124 0000 4004 3000 1027 

c) doradcy podatkowi przynależni do Zachodniopomorskiego Oddziału KIDP

Krajowa Izba Doradców Podatkowych Oddział Zachodniopomorski
Nr konta: 21 1140 1124 0000 4004 3000 1026

W tytule przelewu prosimy podać: Konferencja 27-29.11.2020 r. oraz imię, nazwisko i numer wpisu na listę doradców podatkowych.

7. Punkty kwalifikacyjne za udział w konferencji

Zgodnie z Zasadami Etyki Zawodowej Doradców Podatkowych określającymi zasady stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych doradcy podatkowi biorący udział w całej konferencji uzyskają 13 punktów.  

8. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15:00 w dniu przyjazdu i kończy się o godz. 11:00 w dniu wyjazdu.

9. Uczestnicy konferencji we własnym zakresie uiszczają w hotelu opłatę uzdrowiskową.

10. Konferencja z przyczyn niezależnych od Organizatorów może zostać odwołana.

11. Zaproszenie i harmonogram konferencji znajdują się w panelu mDoradca w zakładce "Pliki".

Kategorie szkoleń

akcja
akcja
akcja

Kontakt

tel.: (61) 843 42 55, 693 920 397, 723 571 296, 664 16 40 70
Wielkopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Wagrowska 2
61-369 Poznań

tel. (61) 843 42 55, 693 920 397, 723 571 296, 664 16 40 70

x
x