Szanowni Państwo 

Wielkopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Poznaniu serdecznie zapraszają na VI Konferencję Zawodową „Badanie due deligence kluczem do bezpiecznej inwestycji”, która odbędzie się w dniu 5 lutego 2019 r. w Poznaniu w World Trade Center przy ul. Bukowskiej 12 (I piętro, sala 108). 

Poniżej załączamy zaproszenie na konferencję oraz harmonogram konferencji.

  Zapisy na konferencję przyjmowane są w panelu mDoradca (www.mdoradca.krdp.pl) do dnia 28 stycznia 2019 r. Termin bezkosztowego zgłaszania rezygnacji z udziału w konferencji upływa w dniu 28 stycznia 2019 r. W przypadku rezygnacji przez zgłoszonego doradcę z uczestnictwa w konferencji po wyznaczonym terminie, doradca podatkowy zobowiązany zostanie do pokrycia pełnych kosztów udziału w konferencji (bez dofinansowania – kwota 123,00 zł/brutto). Doradca podatkowy, który zapisał się na konferencję, nie przybył na konferencję i nie powiadomił Organizatora do 28 stycznia 2019 r., że nie będzie uczestniczył w konferencji zobowiązany zostanie do pokrycia pełnych kosztów udziału w konferencji (bez dofinansowania – kwota 123,00 zł/brutto).

 

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń w panelu mDoradca. Doradcy podatkowi przyjęci na listę uczestników zobligowani są do dokonania wpłaty za udział w konferencji do dnia 21 stycznia 2019 r. Po tym terminie przyjęte zgłoszenia bez opłaty zostaną „odrzucone” z panelu mDoradca. W następnej kolejności na listę uczestników konferencji będą przyjmowane osoby z listy rezerwowej.

 

Konferencja przewidziana została na 200 osób, po 100 osób dla każdego współorganizatora.

 

Zgodnie z Zasadami Etyki Zawodowej Doradców Podatkowych określającymi zasady stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych doradcy podatkowi biorący udział w konferencji uzyskają 3 punkty.

 

Udział w konferencji jest odpłatny na konto Oddziału i wynosi:

a) 61,50 zł/brutto - dla doradcy podatkowego

b) 123,00 zł/brutto - dla pracownika doradcy podatkowego

DATA PUBLIKACJI: 2019-01-07 + pozostałe aktualności
Pliki do pobrania