Komisja Ofert Wielkopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych ogłasza przetarg na usługę hotelowo–gastronomiczną dotyczącą zorganizowania Konferencji Podatkowej w listopadzie lub grudniu 2022 r. spełniającą warunki zgodne z poniższą specyfikacją.


Oferty prosimy składać w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 22 sierpnia 2022 r. na adres:

 

Wielkopolski Oddział

Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Wagrowska 2

61-369 Poznań

lub

e-mail: magdalena.sieradzka@kidp.pl


Specyfikacja:

1. Miejsce obiektu: województwo wielkopolskie lub województwo lubuskie

2. Kategoria obiektu: 4-5 gwiazdek

3. Nocleg dla: od 130 do 150 osób

a) pokoje jednoosobowe: do 20 szt.

b) pokoje dwuosobowe: do 65 szt.

c) nocleg: 2 doby

4. Sala wykładowa wraz z pełnym wyposażeniem (rzutnik, ekran projekcyjny, flipchart, nagłośnienie, klimatyzacja, etc.) dla: od 130 do 150 osób

a) 8 godzin (1 dzień)

b) 3 godziny (2 dni)

5. Sala bankietowa (organizacja kolacji z atrakcjami) dla: od 130 do150 osób (2 dni)

6. Catering dla: od 130 do 150 osób

a) śniadanie (2 dni)

b) przerwa kawowa ciągła (1 dzień)

c) przerwa kawowa jednorazowa (2 dni)

d) obiad (1 dzień)

e) kolacja (2 dni)

7. Parking

8. Termin: 18-20 listopada 2022 r. lub 25-27 listopada 2022 r., albo grudzień 2022 r. 

9. Zgoda na: organizację w obiekcie przez firmę zewnętrzną wieczornych atrakcji (DJ/zespół muzyczny, etc.)

10. Możliwość i warunki rezygnacji z organizacji konferencji przez KIDP lub ograniczenia liczby uczestników w zw. z:

a) wystąpieniem siły wyższej (w tym w zw. z zakazem organizacji imprez lub ograniczeniem liczby uczestników wynikłych z nakazu władzy publicznej wydanego w zw. z SARS CoV-2/COVID-19, etc.)

b) możliwość rezygnacji z organizacji konferencji przez KIDP z innych przyczyn (np. braku wystarczającej liczby chętnych do udziału w konferencji)


Komisja Ofert Wielkopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych ma prawo odwołać przetarg bez podawania przyczyn w każdym czasie, nawet po otrzymaniu ofert.

Zamawiający zastrzega prawo do zmiany warunków prowadzonego postępowania na każdym jego etapie.

Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

DATA PUBLIKACJI: 2022-08-01 + pozostałe aktualności