Aktualność: Zaproszenie do składania ofert na j.angielski

Zaproszenie do składania ofert

 

Komisja Ofert Wielkopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych zaprasza do składania ofert na zorganizowanie dla doradców podatkowych z Wielkopolskiego Oddziału KIDP od miesiąca października 2010 r. do czerwca 2011 r. kursu języka angielskiego za pośrednictwem Internetu (e-learning). 

Oferty prosimy składać w terminie od 16.08.2010 r. do 30.08.2010 r. na adres: 

Wielkopolski Oddział KIDP
ul. Wawrzyniaka 10
60-505 Poznań

lub

e-mail: wielkopolski@kidp.pl

 

Kryteria wyboru:

1)    Rodzaj kursu: nauka za pośrednictwem platformy internetowej (e-learning)

2)    Konieczność nauki z „żywym lektorem” on-line

3)    Możliwość nauki w grupach do 8 osób

4)    Czas trwania całego kursu: październik 2010 – czerwiec  2011

5)    Minimalny czas zajęć: 2 x 60 minut w tygodniu

6)    Cena za kurs określona dla jednego uczestnika. Cena powinna zawierać:

·        test wstępny, określający poziom kompetencji słuchacza

·        dostęp do platformy internetowej

·        podręcznik do nauki i słuchawki

·        dyplom ukończenia kursu

·        system raportowania i monitorowania postępów w nauce

7)    Wynagrodzenie za kurs płatne w dwóch ratach: I – w 2010 r., II – w 2011 r.

8)   Wykwalifikowana kadra lektorów posiadająca odpowiednie doświadczenie zawodowe oraz umiejętności  metodyczne
 
                                                          Przewodniczący Komisji Ofert
                                                                          Paweł Pec

DATA PUBLIKACJI: 2010-08-16 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: (61) 843 42 55, 693 920 397, 723 571 296, 664 16 40 70
Wielkopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Wagrowska 2
61-369 Poznań

tel. (61) 843 42 55, 693 920 397, 723 571 296, 664 16 40 70

x
x