W ramach współpracy Wielkopolskiego Oddziału KIDP z magazynem „Sukces po poznańsku” w marcu 2023 r. opublikowany został kolejny artykuł promujący Krajową Izbę Doradców Podatkowych. Artykuł opublikowany został w magazynie w wersji papierowej oraz elektronicznej.


Zapraszamy do zapoznania się z artykułem, link: SUKCES PO POZNAŃSKU 3/2023 (grupamtp.pl)

DATA PUBLIKACJI: 2023-03-10 + pozostałe aktualności